Kontakt

Bestyrelse

Britt

Næstformand - Ansvarlig for presse, web og sociale medier og dataansvarlig

Britt Cecilie Simpson

8920 Randers NV

randers@hjerteforeningen.dk

Lisbeth

Kasserer

Lisbeth Degn Jørgensen

Prinsessegade 2,14

8900 Randers

20209051

lisbethdegn@live.dk

Yvonne

Ansvarlig for presse, web og sociale medier

Yvonne Dahl

8960 Randers SØ

Pia

Medlem af bestyrelsen

Pia Brix Kristensen

8930 Randers NØ

Torben

Medlem af bestyrelsen

Torben Povlsen

8870 Langå