<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2020

Hjerteforeningen Randers indkalder til generalforsamling den 27. Feb 2020

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab (til orientering)
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse:
  6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
  7. Eventuelt

Evt. forslag skal være sendt på randers@hjerteforeningen.dk senest d. 20. februar 2020

 

Tilmelding senest den 25. Feb 2020 på randers@hjerteforeningen.dk

Praktiske oplysninger

Sted
Annonceres senere
Kontaktperson
Charlotte Bolivard
randers@hjerteforeningen.dk